Επιστροφές Πιστωτικού Υπολοίπου σε ΙΒΑΝ

Αίτηση Επιστροφής Πιστωτικού Υπολοίπου σε ΙΒΑΝ για Κοινόχρηστη Παροχή

Σας ενημερώνουμε ότι δικαιούχος της επιστροφής είναι μόνο ο συμβαλλόμενος πελάτης.

Για την υποβολή του αιτήματός σας θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα έγγραφα:

  • το IBAN του λογαριασμού σε επίσημο τραπεζικό έγγραφο (π.χ. αντίγραφο/ φωτογραφία του βιβλιαρίου κίνησης ή screenshot από το e-banking κοκ) όπου θα αναγράφεται ο Διαχειριστής της πολυκατοικίας ως δικαιούχος τους λογαριασμού.
  • Απόσπασμα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης ιδιοκτητών του κτιρίου, με το οποίο εξουσιοδοτείται ο Διαχειριστής (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία).
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατήριο του Διαχειριστή.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διαχειριστής απαιτείται σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ώστε να εμφανίζονται όλοι οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, καθώς και θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση/εξουσιοδότηση του καθενός ξεχωριστά με θέμα τη συγκεκριμένη επιστροφή ή κατάθεση χρημάτων από το άτομο (ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή) το οποίο εξουσιοδοτούν.


* Υποχρεωτικά πεδία

Επιτυχής εισαγωγή
Επιτυχής εισαγωγή
Επιτυχής εισαγωγή